Založ si blog

Ateizmus 21

Zaujímavé je, že Biblia nedáva žiadne podnety k rozvoju spoločnosti na báze zlepšovania obchodu, využitia nových technológií a ani na dorozumení medzi národmi. Za to sa tam píše o tom, že kto neverí v neho toho treba zničiť. Náboženstvo sa vždy snažilo nielen uzatvárať svojich veriacich pred ostatnými, ale dokonca neveriacich i bezdôvodne napadať, čím bránilo rozvoju obchodu a teda i využívaniu dobrých technológií. Známa pasáž z Biblie kde Ježiš vyhnal obchodníkov z božieho chrámu natrvalo dehonestovalo obchod ako niečo nečisté. Dnešné „nečisté“ chrámy – tržnice, výstavy výrobkov urobili pre mier a porozumenie medzi národmi ďaleko viac ako jalové rozjímanie nad veľkosťou neviditeľného ducha.

Argumenty veriacich, že pred 6.000 rokmi vznikol človek, ktorý dostal dušu od jediného Boha, tiež neobstoja. Pretože samotná Biblia túto možnosť vyvracia – píše sa v nej o iných ľuďoch, ktoré asi „nestvoril“ tento jediný Boh. „A potom Boh vyhnal Kaina (syn prvého človeka) z krajiny a ten odišiel do Zemi Nód, východne od Edenu, kde poznal svoju ženu a založil tam mesto. Je predsa známe, že existovali určité spoločenstva ďaleko pred dátumom vypočítaním arcibiskupom Ussherom, ktoré mali svoje sídla, poznali oheň, pracovné nástroje, poľnohospodárstvo, chov dobytka, výmenný obchod  a dokonca i písmo – ale asi nato nepotrebovali dušu. Vznik duše sa jednoznačne spája len s vývojom náboženstva, to jest zo vznikom jedného a všemocného Boha.

Ak Boh stvoril Adama z hliny. Potom Adam nebol výsledkom embryonálneho vývoja, nemohol mať  ani gény, pretože ich nepotreboval ku svojmu vývoju a z toho dôvodu nemohol mať ani potomkov, jedine že by sa množil delením (výber rebra a stvorenie Evy). Na rozdiel od Adama a Evy, ktorí boli stvorení už ako dospelý – skutočne živé telá vznikajú delením a rastom z jedinej bunky cez medzi štádium embrya, plodu, novorodenca, dieťaťa  a adolescenta.

Každý jedinec má vlastnú vývojovú históriu. Začína ako embryo a rastie a to nerovnomerným rastom svojich častí v závislosti od prirodzeného výberu, ktorý sa zapísal podľa svojho prispôsobovania sa prostrediu až do podoby dospelého jedinca. Evolúcia nie je geneticky riadená premena jedného tvaru dospelého jedinca do inej – nededí sa telo (svaly kulturistu ), ale genetické predpoklady, informácie o tele, ktoré sa ukladajú do genofondu a postupne upravuje i vývojový program jedinca. Dôkazy evolúcie založené na porovnávaní tohto programu sú ďaleko presvedčivejšie o spoločnom predkovi  i voči dôkazom vyplývajúcich z vykopaného  fosílneho materiálu. Genetický kód je univerzálny: temer identický u všetkých živočíchov, rastlín, hub, baktérii i vírov. Teda je úplne isté, že všetky živé organizmy majú spoločného predka, ktorý vznikol tu na Zemi.

Človek statisíce rokov trpel na rôzne choroby spôsobené patogénnymi organizmami, množiacimi sa v jeho tele a nevedel o tom. Umieral na rôzne infekcie, ktoré spôsobovali tieto mikroorganizmy a nevedel o nich, ani Boh sa o nich nezmieňuje, až musel človek vo svojom vývoji dospieť tak ďaleko, že ich sám objavil a až potom mohol s nimi bojovať. Keby o nich vedeli naši predkovia, určite by vytvorili mýty, či legendy a zapísali by ich do Biblie na  vysvetlenie božieho konania. Ako to, že im o tom Boh nič nezjavil, ale zjavil im len to už vedeli. Dnešný stredoškolák by vedel o nebezpečenstvách, ktoré číhajú na ľudí viac ako Boh? To , nemá logiku, ja viem, že veriaci si to vedia zdôvodniť, ale čo si mám potom myslieť o tomto vysnívanom Bohu. Ak by tieto „sväté knihy“ naozaj boli napísané pod vplyvom inšpirácie vševediaceho Boha, nie je zvláštne, že títo bohovia neprezradili nič o dôležitých a užitočných veciach pre prežitie človeka, ale opierali sa len o vieru, teda placebo efekt? Nepripadá vám to ako postup, ktorú s obľubou používajú kdejaký šarlatánsky liečitelia.

Prichádza doba, keď vznikajú pokusy o umelé vylepšovanie genofondu o umelý výber génov, čím by sa dosiahol výber nielen génov s dobrými vlastnosťami, ale dokonca i prenos spomienok predchádzajúcich generácií, čo by znamenalo veľké rozšírenie vedomosti.

Vedci zistili, že nie je to tak jednoduché ako si pôvodne mysleli, zisťujú, že obyčajne ide o kompromis, t.j. princíp „niečo za niečo“. Dokonalosť v jednom smere môže byť vykúpená nedokonalosti v niečom inom. Napr. už teraz sa pozoruje, že vyšľachtené závodné kone majú pomerne dlhšie nohy, ale na druhej strane sú náchylnejšie na zranenie a navyše potrebujú bohatšiu stravu, ktorú v prírode nenájdu. Alebo buldog získava svoj tvar hlavy geneticky výberom potomkov zo spomaleným rastom nosných kosti – pretože ich hlava je potom voči telu neúmerné veľká sa stalo, že dnes nestretnete buldoga, ktorý by nenarodil cisárskym rezom. Teda i pokusy vo výrobe nadľudí, či nových vlastností človeka môžu u týchto jedincov niečo stáť inde, kde budú mať Achillovu  pätu. Na druhej strane, nahradiť či upraviť existujúce gény tak aby plnili pôvodnú funkciu, či správne reagovali na určitú chorobu by nemalo byť odsúdenia hodné, prečo Katolícky inštitút sv. Jozefa i toto odmieta? Naše gény neovplyvňujú len to, ako vyzeráme, ale aj to, ako funguje náš metabolizmus, ako znášame lieky a ako potom u nás zaúčinkuje terapia, preto treba dôkladne poznať informácie DNA každého jedinca. Spomínaný katolícky inštitút je združenie konzervatívnych katolíkov pri katolíckej fakulte. Títo ľudia ctia katolícku tradíciu natoľko, že sa im zdá i súčasný pápež ako liberál.

Vieme, že v katolíckom Poľsku sú dokonca deti, ktoré vznikli z umelého oplodnenia považované za netvory a sú šikanované na školách i na úradoch. Ich dôvody sú podobné ako dôvody u svedkov Jehovových proti transfúzie krvi „citáty z Biblie“. Pre nich je asi morálnejšie pripustiť, že sa dieťa narodí s postihnutím, pretože sa tento plod správne nevyvinie, či ohrozí život matky, ako to, že veda tomu môže zabrániť.

Genetika v budúcnosti však nebude riešiť len rôzne postihy, ale pravdepodobne sa zameria i na predĺženie života, na zvýšenie inteligencie človeka, na prispôsobenie človeka novým podmienkam na inej planéte…Tieto „úpravy“ človeka ho pravdepodobne zmenia i vzhľadovo, čo nebude zodpovedať obrazu Boha a asi nastane nová Sodoma a Gomora, ale len pre tých, ktorý zostali stáť v minulosti.

Je veľa možnosti ktorým smerom sa evolúcia uplatní, pretože prichádza doba, že človek svojimi zásahmi ju môže ovplyvniť a nemusí čakať až na nejakú obrovskú katastrofu, kedy bude hroziť vyhynutie ľudstva. Možno sa vyberieme iným smerom – o čo sa tiež niektorí vyvolení už teraz pokúšajú – niečo ako u hmyzu – vytvoriť nadradenú rasu, t.j. globálnu myseľ a ostatných riadiť na základe kybernetického prepojenia.

Jednoznačne využitie informačnej a technickej technológie nás síce oslobodí od namáhavej práce, či práce v ktorej sa budú efektívnejšie rozhodovať roboty, avšak to nevyrieši sociálne problémy ľudstva, na ktorých treba sústavne pracovať. Riešiť tieto problémy dehonestovaním vedy a vrátením sa myšlienkovo do doby, keď existovala len jedna pravda nie je riešenie. I keď umelá inteligencia bude vytláčať z pracovných miest hlavne ľudí na nižších pozíciách, pretože tí vykonávajú rutinnú prácu, ktorú roboty zvládnu lepšie a produktívnejšie i tak to nemusí všeobecne zlepšiť život človeka, pretože sa týmto spôsobom pripadne viac bohatstva najbohatším, vytvárajúc tak nových magnátov, a súčasne sa budú vytvárať triedy sociálne slabých. Zrejme je, že tu nepomôže ani potreba sa svetsky vzdelávať, ani uzatvárať sa do komunít, kde bude prezentovaná len jedna pravda, ale treba práve naopak využívať slobodu informácií k budovaniu spravodlivej spoločnosti, ktorá zisky spoločnosti bude prerozdeľovať, tak aby každý mal šancu sa presadiť.

Obavy, že by umelí ľudia úplne nahradili človeka, sú neopodstatnené. Človek evolúciou bol vystavaný tak, aby jeho zmysly boli univerzálne prispôsobené na prežitie v tomto svete a nie na určitú špecializáciu. Ľudské telo so svojimi zmyslami sa zatiaľ nešpecializovalo na určité práce, avšak pokusy o balamutenie ľudí o tom, že existujú vyvolený a otroci už zapustili korene. Určite napríklad nebudú nahradený kňazi umelými ľuďmi, pretože pre svoju prácu nepotrebujú vedieť len príslušné citáty z Biblie, ale v prvom rade musia vedieť kreatívne klamať, a to tak aby fakty neboli dôležité, ale len nimi vyvolané predstavy.

Umelý človek bude riešiť špecializované problémy na ktoré človek nie je vybavený svojim telom, zmyslami, či špecializáciou, čo znamená, že v prvom rade bude slúžiť podľa pokynov človeka. Schopnosť citov či kreatívneho myslenia sú stále nenahraditeľnými ľudskými vlastnosťami, čo umelá inteligencia nemá šancu zvládnuť. Umelá inteligencia teda bude nad nami víťaziť v oblasti mechanických činností či práce s dátami. Problémom môže byť použitie umelej inteligencie vo vojenských projektoch, ktoré sú zamerané na zabíjanie ľudí. Mali by byť zakázané, podobne ako chemické, či jadrové zbrane. Už ťažšie je zakázať kybernetické vojny, ktorých cieľom je zničiť kybernetické ovládanie projektov, ktoré ľudom pomáhajú, ale ich robia závislými. Keď nad tým uvažujem, tak je to argument proti tomu, že mimozemšťania sú zlí a chcú nás ovládať, čo nemôže byť pravda. Ak by existovali nebolo by pre nich veľký problém vzhľadom na vyššiu úroveň vedy, nenápadne zničiť navigáciu armády, zničiť rozvod elektriny, toky informácií, zničiť banky a pod., čo by úplne stačilo na vznik chaosu, kde by sme sa vyzabíjali i sami.

U fyzických ľudí bude teda dôležité, aby sa naďalej navzájom slobodne párili a tak sa zachoval spoločný genofond ľudstva, ktorý sa tým bude neustále obohacovať. Nemožno dovoliť aby sa genofond ľudí začal rozdeľovať a uzatvárať do jedinej komunity o čo jednotlivé náboženstva neraz pokúšajú. Prežitie znamená, že si všetci ľudia môžu slobodne vymieňať gény, aby sa ich genetický kód niektorých nezmenil natoľko že by už ku kríženiu nemohlo prichádzať.

Evolúcia síce schvaľuje nadvládu silných resp. lepšie hodnotí šikovnejších, ale zároveň túto nerovnováhu vyrovnáva snahou spojovať ľudí do manželstva z rozdielnym náboženstvom, vzdelaním, majetkom, či politiky, čo spôsobuje nepochopiteľnú odozvu v radoch veriacich, nakoľko sa nové nábožensko – národne celky nahlodávajú a vznikajú nielen nové rasy, ale i perspektívnejšie pohľady na život.

Nová technika nás môže zahubiť, ale i pomôcť a ochrániť pred nebezpečenstvom z Vesmíru, zo sveta baktérií a nakoniec nám môže pomôcť i zistiť príčinu vzniku Vesmíru a teda i toho čo nás čaká v budúcnosti. Je to možno veľké riziko, ale nerobiť v tomto smere nič, nás môže zlikvidovať ešte skôr.

Evolúcia nemá určený smer, tak i vlády majú umožniť rozvoj človeka všetkými smermi v rámci stanovených zákonov a to vrátane umelých úprav ľudského genofondu, ale i vytváraním špecializovaných umelých robotov, ktorí budú nahradzovať v niektorých prácach človeka. Stanovené zákony však nesmú zvýhodňovať určité komunity, či obchádzať, alebo dokonca vytvárať nedotknuteľných. Žiadna ideológia sa nesmie sťať prioritnou, Tieto snahy sa veľkej skupiny ľudí nepáčia – pokladajú ich za činy proti svojmu Bohu, proti jedinej pravde – tej našej.

Niečo k voľbám prezidenta a k Ukrajine.

24.03.2024

Tlak osvietených demokratov, aby ľudia svoj rozvoj s potrebami prírody ignorovali, nerozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, ale vyrába z ľudí nekompromisných nepriateľov. Predloženie takej to nehanebnej idei, kde sme povinný sa podriadiť národným či božím neomylným rozhodnutiam, ktoré nesmieme si prekonzultovať s tzv. nepriateľom, ba ani si vyjasniť jednotlivé [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 26 – záver.

15.06.2021

Nakoniec sa vám zdôverím s iným názorom na existenciu Boha, ktorý sa mi prisnil. Kto mi vyvráti obsah tohto sna, ktorý je rovnako logický ako domnienky o vychádzajúcom dobre len z Boha, a preto ho musíme milovať i keď nám hrozí večným zatratením. V tomto sne mi nadpozemská bytosť oznámila, že on je pravý Stvoriteľ, pretože on stvoril zlo ako základný princíp [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 25

14.06.2021

Preto ani dnes, keď sa cítime pánmi nad prírodou, ktorú ničíme so zbraňou v ruke v boji o posledné zvyšky prírodných zdrojov nám nepomôže vytváranie si tradícií o neomylnosti, či vytváranie si rituálov, ktoré platia len pre pravú vieru, ale musíme pochopiť že sme súčasťou Veľkého Vesmíru, ktorý nám nikto nedaroval, aleže sme z neho vyšli vlastným [...]

SR MŽP TK medveď hnedý mimoriadna situácia BAX

Slovensko zatiaľ nevyužilo jednoduchšie pravidlá na likvidáciu problémových medveďov

18.07.2024 11:47

Celý dokument je podľa štátneho tajomníka MŽP Filipa Kuffu interným materiálom a zatiaľ ho nezverejnili.

vlak, strom

Počas silnej búrky spadol na vlak strom, zdemoloval kabínu rušňovodiča

18.07.2024 11:23

Počas búrky spadol strom na vlak, zdemoloval kabínu rušňovodiča

nákladný vlak, dunaj, nehoda

Nákladný vlak pri Dunaji prerazil zábranu a zastavil mimo koľajníc

18.07.2024 10:59

K zraneniu osôb pri udalosti nedošlo.

Michal Šimečka

Šimečka: KDH si musí vybrať, či chce na presadenie svojej agendy kolaborovať s vládou

18.07.2024 10:45

Predseda Progresívneho Slovenska reagoval na návrhy zmeny Ústavy SR, ktoré predstavilo KDH.