Založ si blog

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 26 – záver.

Nakoniec sa vám zdôverím s iným názorom na existenciu Boha, ktorý sa mi prisnil.

Kto mi vyvráti obsah tohto sna, ktorý je rovnako logický ako domnienky o vychádzajúcom dobre len z Boha, a preto ho musíme milovať i keď nám hrozí večným zatratením. V tomto sne mi nadpozemská bytosť oznámila, že on je pravý Stvoriteľ, pretože on stvoril zlo ako základný princíp potreby pre zaktivovanie dobra. Veď predsa dobro je nedostatok zla. A preto on zlo nielen stvoril, ale ho i rozvinul. Zlo predsa vytvára stálu motiváciu konať dobro, vytvára snahu brániť sa jeho vplyvu a to zlepšovaným kvality života. Sila zla predstavuje silu entropie, ktorá všetko determinuje k večnosti – teda takej budúcnosti, kde sa všetko zastaví.

Preto on život nestvoril, ale vznikol ako opozícia voči tomuto tlaku zla, život sa teda rozvinul ako jednoznačnú odpoveď na diktát, ktorý som vytvoril  zákonmi prírody, život teda nie nič iné ako hľadanie prežitia proti večnosti. Rozvoj života som neustále posilňoval neustálymi zmenami klímy, výhodami pre tých čo konali zlo, a korumpovaním človeka, že myslením len na svoju spásu zachráni svet.

Človek si však vyvinul rozum, ktorým sa oslobodil zo závislosti na tomto diktáte. Jedine rozumom možno poraziť zlo. Evolúcia si vychovala ľudí, ktorí dokázali odolávať zlu a to využívaním rozumu ako hlavným tromfom pre vytváranie dobra. Neúmerná pokora a požiadavka uctievania presadzovaná náboženstvami nikdy nebolo mojim zámerom, pretože je to pokušenie dobra, ktoré núti človeka sa poddať. A na poslednom súde budem práve trestať týchto ľudí, čo ničili prirodzenú snahu ľudí spolupracovať na riešení zla, pretože si vyrobili neviditeľných pseudobohov, ktorými presvedčovali ľudí že nič už nemožno zmeniť len sa treba im podriadiť. Z toho vyplýva, že všetko čo pochádza od neviditeľných je zlo, a dobro môže pochádzať len od viditeľných ľudí, ktorý sa dokážu postaviť za tým, čo vykonali.

No, kto mi to vyvráti – ja viem odbavíte to tým, že to nebol Boh, čo mi tieto rozumy našepkával, ale Diabol. Že by Diabol išiel proti bohatým a za rozumom, alebo a to si skôr myslím, že je pravda, že bohatý sa zmocnili i kresťanského Boha a pretvorili tieto idei pre vlastne potreby. Ak náboženstvo, či podobné hypotézy nedokážu svoje idei potvrdiť v realite, tak to nie je dobrá idea a nepomôže tomu ani žiadne dodatočne vyšpekulované „logické“ vysvetlivky ako napríklad, že v podriadenosti spočíva skúška Boha, lebo Boh nepotrebuje žiadnych oponentov v nebi.  Čo určité nejde o pravdu, ale jednoznačne o podvod pre potreby vyvolených!

No, uznávam je to len moja konštrukcia, ktorou nič nedokazujem, len dávam na zváženie. Nič tým ďalekosiahleho nedokazujem, že mi musíte veriť. Moje argumenty nie sú sväté, ani tak veľavravné, aby bez ich naplňovania by ste prepadli peklu.  Chcem tým len povedať, že svoj osud má každý vo vlastných rukách  a že zlo samé od seba nezmizne.

Nedokazujem tým niečo, čo neexistuje, entropia, to jest nezáujem o našu skutočnú históriu existuje, ktorá nás nevedie konať, ale podvoliť sa. Oproti tomu dokazovanie náboženských rozprávok, ktoré boli vytvorené v dobe bronzovej musíme brať vážne i keď tieto rozumové argumenty sú na úrovni tej doby.

Ak požadujete priamy dôkaz existencie Boha, tak vám samozrejme neodpovedia priamo tak, že by vás predstavili Bohu, ale odpovedia vám proti otázkou, ako napríklad  „naozaj chceš poznať boha?“ Ak áno, tak vám povedia aby ste sa zamyslel nad dôvodmi, ktoré podporujú existenciu Boha (tieto dôvody sú síce na úrovni dokazovania existencie Deda Mráza)…, ale žiadne priame fyzické dôkazy, fakty vám nepredložia, ale len dôvod viery na základe veľavravných domnienok. Neskôr vám vsugerujú i dobrú motiváciu v podobe sľubov v odmenu, a vsugerujú vám zároveň i strach, že odpadnutým od viery vás čaká temná smrť bez možnosti získať túto odmenu.

Ba existujú i niektorí, ktorí sa vám, nechápajúcim to snažia vysvetliť. Ako napríklad mi veriaci položí otázku, či je vidieť vietor? Nevidieť, ale je vidieť ako pohybuje predmetmi. Tvrdia, že presne tak je to i s existenciou Boha! Nevidíme ho priamo, ale cítime jeho existenciu v pohybe sveta. Podobná demagógia je i v príbehu, ktorú mi napísal v 8 pokračovaní tohto seriálu nejaký veriaci o žiakovi Einsteinovi, ktorý je mimochodom úplne vymyslený, preto som naň neodpovedal. Príbeh sledoval otázku či existuje tma?  Nie, tma neexistuje, len nedostatok svetla. Avšak pre veriaceho to znamená, že neviera je nedostatok dotyku Boha. Avšak tieto príklady ukazujú na ich infantilnosť. Pokiaľ niečo nevidíme, alebo jav vychádza z nedostatku niečoho, ale vieme dokázať zdroj toho javu, ktorý spôsobuje svetlo, či vietor, a vieme ho presne zmerať a čo je najdôležitejšie vieme predvídať jeho chovanie, tak to nemožno porovnať s existenciou Boha. Slnko ako zdroj svetla je fakt, pretože je merateľný, ale Boh nie je fakt, je to len domnienka bez dôkazov – predstava. Predstava je nemerateľná a nezistiteľná a teda vôbec nevieme predpovedať jej nasledujúcu činnosť. I katastrofy ako výbuch sopky, či zemetrasenie už vieme sčasti predpovedať, avšak nie ako dôsledok nedostatočnej viery v Boha, ale podľa pozorovania a vedeckého vyhodnotenia pohybov Zeme.

Potom sa logicky pýtam – na čo by Boh stvoril človeka s takým veľkým mozgom, keď ho nesmie používať, ale má len veriť. Ak by človek mal slúžiť len Bohu, ktorý sa o neho postará – potom tento mozog naozaj nepotrebuje. Ak ale trpel hladom, mal problémy so zmenami životného prostredia, nedokázal konkurovať iným tvorom v sile, v rýchlosti, v rozvoji zmyslov, tak musel nájsť iný spôsob ako prežiť, čo sa zapísalo do vývoja jeho mozgu, čo znamená, že mozog je jeho hlavná zbraň pre prežitie. Človek mozog stále využíva, napriek tomu, že spotrebováva väčšinu prijatej energie, čím sleduje svoje dobro – vytvoriť si lepšie životné prostredie. Toto nemôže byť úpadok, ktorý ho  privádza do nesprávnej konzumnej spoločnosti, toto je jeho záruka pokroku. Úpadok je blúznenie o pokore k neviditeľným, o podriadení sa k jedinej pravde, ktorú nám niekto nanútil.

Myslím si, že záchrana tela a teda i rozumu je záchrana života a musí byť pre človeka najvyššou prioritou, pretože predstavuje skutočnú kvalitu a dôraz na ďalší rast človeka, a nie sa jalovo preberať v  nejakých nezmeniteľných predstavách o večnom uctievaní pána, ktorý platil v otrokárskej spoločnosti. Označovať to, čo nám  nesedí, nevyhovuje, nad čím nechceme premýšľať za dezinformačný materiál, ktorý treba bez milosti likvidovať práve sleduje úpadok spoločnosti, pretože podporuje len diktátorov, ktorých nezaujímajú potreby človeka. Demokracia prijímania názorov je vynález rozumu, pretože dáva väčší priestor pre viac názorov, čo je prvoradou podmienkou pre prežitie ľudstva, nakoľko človek môže vychádzať len z toho čo spoznal, nie z toho čo si vysnil a o čom vlastne nič nevie, len sa domnieva – len tak sa vie lepšie prispôsobiť zmenám životného prostredia, či podmienkach prežitia hoci aj vo Vesmíre, či na morskom dne.

Lawrence Kraus (1954 – ), am. fyzik a kozmológ

Všetko je to vlastne úplne naopak. Získať komplexitu z NIČOHO sa snaží presadiť hypotéza Božej existencie a nie evolučný proces. Z ničoho nič je tu nestvorená super komplexná božská bytosť, ktorá stvorila všetko komplexné.

Ako už len toto sa môže niekomu zdať ako vysvetlenie???

Niečo k voľbám prezidenta a k Ukrajine.

24.03.2024

Tlak osvietených demokratov, aby ľudia svoj rozvoj s potrebami prírody ignorovali, nerozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, ale vyrába z ľudí nekompromisných nepriateľov. Predloženie takej to nehanebnej idei, kde sme povinný sa podriadiť národným či božím neomylným rozhodnutiam, ktoré nesmieme si prekonzultovať s tzv. nepriateľom, ba ani si vyjasniť jednotlivé [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 25

14.06.2021

Preto ani dnes, keď sa cítime pánmi nad prírodou, ktorú ničíme so zbraňou v ruke v boji o posledné zvyšky prírodných zdrojov nám nepomôže vytváranie si tradícií o neomylnosti, či vytváranie si rituálov, ktoré platia len pre pravú vieru, ale musíme pochopiť že sme súčasťou Veľkého Vesmíru, ktorý nám nikto nedaroval, aleže sme z neho vyšli vlastným [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 24

13.06.2021

Pred 130 tis. rokmi bolo priaznivé klíma, čo „pomohlo“ i neandertálcom sa utvrdiť a zostať natrvalo vo svojej stratégie malých skupín, čím si ale spôsobili viac problémov, pretože vo väčšine sa v týchto skupinách uplatňovali príbuzensky zväzky, čo neprispelo k ich rozvoju. No o 20 tis. rokov neskôr nastúpila znova brutálna doba ľadová (ktoré vznikajú [...]

Viktor Orbán

Orbán pred eurovoľbami pritvrdzuje: Nepošleme mladých Maďarov do vojen cudzích krajín. Gulyás školil Macrona

28.05.2024 18:25

Šéf úradu maďarskej vlády zase vyzval francúzskeho prezidenta, aby rešpektoval fakty v kampani do nadchádzajúcich eurovolieb.

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Stíchne RTVS na tri hodiny? Šimkovičová hovorí o koordinovanej akcii organizátorov, vedenia a politických strán

28.05.2024 18:17

Podľa rezortu kultúry nemajú zamestnanci na tento typ protestu „zákonom priznanú možnosť“ a nemôžu „organizovane prerušiť výkon práce".

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová vetovala novelu zákona o FPU: Legislatíva môže ohroziť slobodu umenia

28.05.2024 18:02

V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou, legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia.

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky k zákonu o zahraničných agentoch

28.05.2024 17:56

Prezidentka má teraz päť dní na to, aby zákon potvrdila. Ak tak neurobí, podpíše ho predseda parlamentu.