Založ si blog

Nedeľné ráno po dobrých raňajkách.

Toho rána ktosi zaklopal na moje dvere.

Čau, prišli sme ťa pozvať – poď s nami pokloniť sa nášmu Stvoriteľovi.

O čom to hovoríte?

Pokiaľ sa s úctou pokloníš nášmu Hospodinovi, dá ti večný život a budeš môcť s ním spoločne vládnuť tomuto svetu a pokiaľ nie, pôjdeš do horúceho pekla.

Čože, to myslíte vážne?

Náš Boh stvoril tento svet a všetkým dal život. On ho preto vlastní. On môže urobiť čo len chce, pretože je to pravý Boh. On je všemohúci. On je aj veľmi dobrotivý. A práve sa rozhodol, že ti dá večný život, ale nemôže pokiaľ nebudeš v neho veriť a v pokore sa mu nepodáš.

To nedáva žiadny zmysel.

Kto si aby si spochybňoval boží dar. Nechceš večný život. Ty nechceš urobiť niečo s týmto skazeným svetom. Nestojí ti za to pokloniť sa nášmu pánovi.

No, možno, pokiaľ je to pravda, ale…

Tak poď s nami a spolu sa pokloníme nášmu Spasiteľovi.

Klaniate sa mu často?

O áno, celú dobu..

A pozval Vás k sebe, aby ste mohli vládnuť spolu, dal Vám ten večný život?

No…, nie, vládnuť svetu si musíš zaslúžiť a je to možné len ak sa úplne odtrhneš od tohto skazeného sveta a večný život nie je možné dostať pokiaľ žiješ.

Prečo ste potom prišli za mnou,  a nešli sa radšej odtrhnúť od tohto sveta, aby ste mu vládli?

Nemôžeme, pokiaľ to náš pán nedovolí, pretože inak pôjdeme rovno do pekla.

Poznáte niekoho, kto sa vášmu pánovi plne podvolil, a odtrhol sa od tohto sveta a potom dostal večný život?

Moja matka sa podvoľovala nášmu pánovi celé roky. Pred rokom sa odtrhla od tohto skazeného sveta a som si istý, že dostane večný život.

Ty si s ňou od tej doby nehovoril?

Samozrejme, že nie, náš Hospodin to nedovoľuje.

Prečo si potom myslíte, že hocikto môže dostať večný život, keď ste s nikým takým nehovorili?

Náš otec nám to písomne sľúbil. Boh je láska. Odkedy som uveril, som nesmierne šťastný. Preto ti  poviem niečo len za seba. O existencie moci nášho pána som sa presvedčil nespočetnekrát! Nielen to, že zrazu nájdem na ulici 20 Euro, ale pomôže mi i vždy, keď mi niekto v niečom ukrivdí alebo ma neprávom nejako poškodí – pretože sa nerád hádam, stačí sa k Bohu len pomodliť. Som presvedčený, že odplata za všetko patrí Bohu, vždy mi nejakým „zázračným“ spôsobom niekto iný pomohol, alebo mne samému sa podarili veci – nepochopiteľne dobré, či užitočné. Tiež ma z vážnych chorôb a smrteľnej postele vrátil do života. Je toho veľa za čo Mu vďačím, za čo v Neho verím.

Aj mne sa stalo niečo podobné, našiel som päťdesiat euro pričom si nemyslím, že mi ich tam podstrčil nejaký Boh, myslím si, že išlo len o náhodu a nepozornosť majiteľa päťdesiatky.

Nie, nešlo o náhodu, náš Dobrodinec ti dal znamenie, že s tebou počíta. Máš poslednú šancu sa mu podvoliť!

Ale, ako viete, že to má vôbec niečo spoločné s Bohom.

Náš pán je všade, pretože je to pravý Boh, bez jeho vôle sa ani lístok na strome nepohne.

Je mi ľúto, ale smrdí mi to nejakým obrovským podvodom.

Je tu ale predsa večný život a chceš si takúto šancu nechať ujsť? A okrem toho, pamätaj, že keď sa nepodvolíš najvyššej bytosti sveta okúsiš čo je to boží hnev.

Možno, pokiaľ by som sa mohol s Vašim spasiteľom porozprávať osobne, získať bezprostredné informácie… A ako sa vlastne volá? Po každé ho oslovujete inak.

Kto vysloví jeho pravé meno nadarmo nevyhne sa pomste, avšak jeho pravé meno nevieme, preto ho nevidíme, ani sa s ním nemôžeme priamo rozprávať. Prezradiť svoje meno znamená dať sa dôvernejšie poznať a oslovovať. Toto privilégium poznať Boha osobne dostaneme až sa odtrhneme od tohto sveta, a to tak, že nám svoje meno vyryje na čelo.

No, ale pokiaľ, ako hovoríte nemáte žiaden fyzický vzťah s Bohom, potom sú tieto táraniny o poznaní Boha len vaša predstava, a nie žiadna istota.  Neviem komu sa potom klaniate?

Proste veríme a na neho v duchu myslíme, modlitbou mu vyslovujeme našu oddanosť, cítime, že nás i vypočuje. Pravidelne v nedeľu sa klaniame Milanovi a on to posiela ďalej a po čase nám prinesie i odpovede.

Kto je Milan?

Náš priateľ. Náš duchovný radca. To on nás naučil všetko o vzdávaní úcty nášmu Hospodinovi. Všetko čo sme museli urobiť bolo, že sme ho niekoľkokrát pozvali na obed.

A tak ste mu proste naleteli, že existuje Boh, že tento Boh chce, aby ste sa mu klaňali, a posielali mu dary a za to dostanete odmenu?

To nie, Milan má veľmi vzácnu knihu so zlatými písmenami a s farebnými obrázkami Boha. Túto knihu mu pred mnohými rokmi osobne dal sám Boh a v nej je všetko objasnené. Tu mám kópiu tých najdôležitejších slov, pozri sa na nich sám.

Čítam kópiu svätého textu:

1/ Jedine mne sa môžeš bezpečne podvoliť, a keď to učiníš dostaneš večný život po smrti.

2/ Alkohol a lieky užívaj so zdržanlivosťou.

3/ Zbi, alebo ohovor každého kto nesúhlasí so mnou, ale nezabi.

4/ Jedz zdravo, ale nekradni.

5/ Tieto pravidlá sú zostavené pre dobro človeka, a nadiktoval som ich osobne.

6/ Zem je rovná ako doska a je stredom Vesmíru.

7/ Všetko, čo som kedy povedal je pravda.

8/ Po použití toalety si umy ruky.

9/ Každé ráno jedz párky a to výhradne bez príloh, len s chlebom.

10/ Nepi

11/ A potom sa mi pokloň a poďakuj za toto jedlo, inak ťa pošlem do horúceho pekla.

12/ Nedeľa je boží deň, vtedy nesmieš pracovať s peniazmi, ale ich obetovať ako dar Bohu.

To kto odpísal z tej svätej knihy, ty?

Nie, Milan, ja som zrovna vtedy nemal žiadny papier.

Ako vieš, že si to Milan nevymyslel?

Hospodin, by sa predsa nebavil s podvodníkom.

Načo posielate Bohu dary, veď Boh je všemocný?

Je to prejav našej oddanosti, je to obeť – ako dôkaz, že majetok nie je pre nás dôležitý.

No, ale kam potom tie peniaze idú, predsa Boh je neviditeľný, on ich určite nepotrebuje.

V dnešnom skazenom svete to inak nejde. Milan ich investuje a požičiava tým, ktorí zabezpečia aby rôzne úrady našu komunitu zbytočne neotravovali, a potom kto myslite, že sa stará o našich svätých, ktorí sa odtrhli od tohto sveta.

Ale, však ste povedali, že nesmiete s nimi komunikovať.

Áno, z hľadiska ich bezpečnosti to Boh tak prikázal, ale Boh vie kde sú.

Hovorili ste, že toho Boha nikto nevidel!

Teraz nie, ale pred mnohými rokmi hovoril s niektorými ľuďmi ktorých inšpiroval k napísaniu svätej knihy a v dnešnej dobe už k nám hovorí len prostredníctvom Milana.

Hovorili ste, že Boh je dobrotivý, prečo potom chce aby ste bili iných ľudí, alebo ich sám posiela do horúceho pekla.

Boh je mierotvorca a nechce nikoho zabiť, ale prevychovať. Pretože len tí čo sa podriadili Bohu majú právo žiť na tejto Zemi.

No, myslím si, že tým to spôsobom nedosiahne mier, ale opak  –  neustáli boj a nestabilitu, pretože vláda len jednej malej skupiny i keď stanovenej Bohom, nemôže zodpovedať predstavám všetkého obyvateľstva Zeme.

To náš Hospodin dobre vie, preto potrebuje vyvolávať neustále problémy a nepokoje, aby vláda jeho vyvolených bolo to najlepšie riešenie.

Takže diabol je len nastrčený a chaos vo svete vlastne spôsobuje Boh. No a nehovoriac o tom, že tým si vlastne priznal, že vždy ide len o moc!

Boh vie čo robí. On má vždy pravdu.

Odkiaľ to viete, že má vždy pravdu?

Bod 7 hovorí: „Všetko čo Boh povie to je pravda“. A to mi stačí!

To ti stačí? Čo keď je to všetko podvod?

O tom nemá cenu diskutovať. Bod 5 hovorí: „Tieto pravidlá sú zostavené pre dobro človeka, a Boh ich nadiktoval osobne“. A okrem toho bod 2 tvrdí: „Alkohol a lieky užívaj zdržanlivo“, bod 3 „Zbi, alebo ohovor každého kto nesúhlasí so mnou, ale nezabi“, bod 4 „Jedz zdravo, ale nekradni“ a bod 8 „Po použití toalety si umy ruky“. To sú železné pravidlá dané Bohom, ktoré vytvorili našu ľudskú morálku, bez nej by sme ešte žili na stromoch. Každý vie, že tieto prikázania boli vyskúšané časom a sú pravdivé, zbytok teda musí byť tiež pravdivý.

Ale bod 10 hovorí, že „Nepi“ čo nepasuje s bodom 2. Bod 6 potom tvrdí „ Zem je rovná ako doska a je stredom  Vesmíru“, to je predsa totálna blbosť.

Neexistuje rozpor medzi bodom 10 a 2, bod 10 len upresňuje bod 2, že ráno sa nemá piť vôbec. A čo sa týka bodu 6 tak ty vidíš, že by Zem nebola plochá. Teraz už i seriózni vedci spochybňujú názor, že Zem je guľatá a je predsa zrejme, že na každú stranu Vesmíru je rovnako nekonečne ďaleko, čo znamená, že musíme byť v strede. Tak, čo?

Pokiaľ ja viem, tak vedci a nielen vedci i astronauti preukázali, že Zem je guľatá a že gravitácia Zeme vytvára dojem, že sa pohybujeme po rovnej doske, a že Slnko je stredom našej sústavy, nie Zem.

Ako vieš, že ťa neklamú, len aby vyvolali v tebe strach, že sa môžeš zo Zeme skĺznuť do večného zatratenia. Pocity – emocie, ktoré vychádzajú od Boha sú dôležitejšie ako rozum, pretože rozum sa dá oklamať. Alebo sa ti zdá, že by Slnko stálo na jednom mieste a my sa točili okolo neho.

Naozaj nie som expert, ani som nebol vo Vesmíre aby som posúdil, či Zem je guľatá. Ale teória, že Zem je rovná ako doska bola už dávno zavrhnutá. A okrem toho terajšia neznalosť prečo a ako gravitácia pôsobí na všetko i na ľudí ešte neznamená, že Zem je rovná ako doska.

Tak! a práve si sa priznal, že vedci sa často mýlia, my však vieme svoje, pretože vo svätom písme sa hovorí o 4 rohoch Zeme a guľa predsa nemá rohy, a tak je jasné, že Boh má vždy pravdu.

My vieme?

Samozrejme, že vieme, ako som už povedal bod 7 to hovorí, že všetko, čo Boh kedy povedal je pravda.

Tvrdíte, že Boh má vždy pravdu, pretože to tvrdí sväté písmo a to písmo je pravé, pretože ho nadiktoval sám Boh, ako to tvrdí toto písmo. To je logika bludného kruhu, ktorá sa v ničom nelíši od tvrdenia, že Boh má pravdu, pretože to povedal, že má pravdu!

Konečne to začínaš chápať. Je to tak príjemné vidieť niekoho, kto sa približuje k božím myšlienkam.

No dobre, ale ako to myslíte s tými liekmi, že ich treba obmedzovať a to platí aj vtedy, keď mi ich predpísal lekár?

Ak budeš veriť v Boha, nepotrebuješ lieky, Boh ti pomôže lepšie ako lekár. Závislosť na liekoch predlžuje tvoje živorenie, čo ťa vzďaľuje od večného života.

A čo s tými párkami?

Párky sa môžu jesť len s chlebom bez príloh ako horčica, či kečup. Tak povedal Boh. Akýkoľvek iný spôsob nie je Bohu príjemný.

Bez prísad?, bez cibule, bez kapusty?

Znechutený priaznivec jedenia párkov s chlebom vyvalí oči a povie: Že sa nehanbíš používať také slová! Predsa nie je ti jasne, že všetky prílohy sú špatné.

Veľká misa  nakladanej kapusty s cibuľou a párkom,  hotdog, alebo utopenci sú teda neprijateľné.

(Dlaňami si zakryje oči a začne spievať) Nepočujem to rúhanie! Fuj to je odporné, o tom môže hovoriť iba nejaký uchýľ, to je urážka Boha, ktorá hraničí s najhorším zločinom.  Dnes týchto zločincov podporujú i všelijaké fast foody, ale robíme všetko preto, aby tento hazard s dušou človeka bol zakázaný. Takýto ľudia sú duševne chorí, preto by nemali mať žiadne práva, nemali by sa ženiť, pretože by to mohli chytiť i ich deti. Naši vedci zistili a majú o tom nesporné dôkazy, že takýto ľudia majú blízko k homosexualite a zoofilie. Ale mám pre nich dobrú správu, na vyliečenie z tohto prekliatia máme vyskúšané liečebné metódy.

Ďakujem, viem si predstaviť tie metódy – nemám záujem – myslím si, že mám právo jesť párky s akoukoľvek prílohou.

Po nasledujúcich nenávistných scénach, zástupcovia Boha odtiahli s tým, že sa ešte vrátia, ale po ľavom boku syna Boha, ktorý teraz prevzal moc nad svetom a on s takými požieračmi smradľavej kapusty a sodomistami urobí jednoznačný poriadok – zakáže im mať deti a vlastniť domáce zvieratá.

Aký syn, ale veď….

Koniec?

Spracované a upravené na naše pomery podľa state ; Robert Anton Wilson : Henryho zadok.

Niečo k voľbám prezidenta a k Ukrajine.

24.03.2024

Tlak osvietených demokratov, aby ľudia svoj rozvoj s potrebami prírody ignorovali, nerozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, ale vyrába z ľudí nekompromisných nepriateľov. Predloženie takej to nehanebnej idei, kde sme povinný sa podriadiť národným či božím neomylným rozhodnutiam, ktoré nesmieme si prekonzultovať s tzv. nepriateľom, ba ani si vyjasniť jednotlivé [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 26 – záver.

15.06.2021

Nakoniec sa vám zdôverím s iným názorom na existenciu Boha, ktorý sa mi prisnil. Kto mi vyvráti obsah tohto sna, ktorý je rovnako logický ako domnienky o vychádzajúcom dobre len z Boha, a preto ho musíme milovať i keď nám hrozí večným zatratením. V tomto sne mi nadpozemská bytosť oznámila, že on je pravý Stvoriteľ, pretože on stvoril zlo ako základný princíp [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 25

14.06.2021

Preto ani dnes, keď sa cítime pánmi nad prírodou, ktorú ničíme so zbraňou v ruke v boji o posledné zvyšky prírodných zdrojov nám nepomôže vytváranie si tradícií o neomylnosti, či vytváranie si rituálov, ktoré platia len pre pravú vieru, ale musíme pochopiť že sme súčasťou Veľkého Vesmíru, ktorý nám nikto nedaroval, aleže sme z neho vyšli vlastným [...]

Tikety

Toto sa často nestáva: TIPOS hlási „double“ v hre LOTO, padli hlavné výhry v oboch ťahoch

18.07.2024 13:26

Na Slovensku pribudol nový milionár alebo milionárka. Druhá výhra dosiahla tiež závratnú výšku.

mníšek, gelnica, podvod

Dôchodcu okradli o 83-tisíc eur. Dvojicu podvodníkov však pustili na slobodu

18.07.2024 13:17

Vďaka novele trestného zákona sa dostala na slobodu dvojica podvodníkov z Mníška nad Hnilcom v okrese Gelnica.

Fico

Prieskum SANEP: Dôveryhodnosť šéfov strán kopíruje ich preferencie, vedie Fico

18.07.2024 12:45

Prieskum spoločnosti SANEP v júli sa zameral na dôveryhodnosť predsedov politických strán.

Maďarsko SR Pellegrini prezident návšteva

Pellegrini: Maďarsko prisľúbilo predĺženie ochrany vzdušného priestoru SR. Bratislava nebude bojkotovať predsedníctvo Budapešti

18.07.2024 12:45, aktualizované: 13:15

Súčasťou programu prezidenta je aj kladenie venca k pamätnej tabuli Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera.