Založ si blog

Biblia kontra evolúcia.


Pre začiatok si vyjasníme pojmy: Darwinova evolučná teória sa zaoberá len vývojom už vzniknutého života, nie jeho vznikom: ten je predmetom teórie chemickej evolúcie, ktorá začína syntézou ťažkých chemických prvkov jadrovou fúziou vo vnútri hviezd a končí vznikom  makromolekúl, teda najmä Ribonukleovej  kyseliny.  Kontroverzná sa pritom stala len  Darwinova teória evolúcie, pričom ona sama o sebe nevylučuje Boha ako stvoriteľa života a tobôž nie Vesmíru, ba ani jeho neskoršie zásahy do vývoja života.

A navyše niektorí kresťania, ktorí  veria v Boha, nevidia problém uznať Darwinovu evolučnú teóriu vývoja života. Dokonca i pápež v r. 1996  na Pápežskej akadémii vied poznamenal, že skutočnosť evolúcie ľudského tela z nižších foriem života je „viac než hypotéza“., ale trval na tom, že  ľudská duša sa nevyvíjala, ale že je bezprostredne tvorená Bohom. To by znamenalo, že Boh nemusel byť nutne zapojený do stavby ľudského tela. A len využíva prirodzený proces evolúcie na to, aby uskutočnil svoj plán stvorenia.

Prečo potom teológovia a aj ateisti hovoria o nezlučiteľnosti viery v Boha s evolucionizmom. Prečo potom s nadšením sú oslavovaní  politici, ako napr.. Paul Broun americký senátor za štát Georgia, ktorý  tvrdí, že šíriaca lož evolúcia je súčasťou veľkého Satanovho plánu, nedovoliť ľudu pochopiť že potrebujú spasiteľa. A evolucionistov pokladá za „falošných učiteľov“ ktorých príchod predpovedala Biblia s tým, že je to jasný  signál pre príchod  apokalypse.

Problém asi je  vo vysvetľovaní metódy vývoja života. Ak by Boh stvoril vesmír a všetko tvorstvo metódou evolúcie, nielen že by to bola  najkrutejšia metóda, akú si mohol dobrý Boh  zvoliť, pretože tým schválil krédo moci, t.j. že silnejší môže beztrestne porážať slabších, ale hlavne, že  táto metóda stvorenia si vyžaduje miliardy rokov času.  Dnešné výsledky skúmania veku Zeme a Vesmíru hovoria o tom, že  na Zemi vznikol život až  po 3,5 mld. rokov po vzniku Zeme a tá vznikla cca 8 mld. po vzniku Vesmíru. A éra človeka kedy ako náboženstvo tvrdí vytvoril Boh dušu predstavuje strašne dlhu dobu od vzniku Vesmíru. Kde ten Stvoriteľ  Vesmíru bol a prečo tak dlho čakal, keď stačilo povedať „Buď človek a bol by i dušou“.  Navyše v  knihe Genesis je jasne uvedené, že všetky živé tvory stvoril Boh podľa ich druhov – teda žiadna evolúcia. Niet o čom špekulovať!

Musím, ale priznať, že i v Biblie sú určité pokusy o evolučný proces. Hneď v prvej kapitole sa napr. tvrdí, že ľudia majú jesť len ovocie a semená, ale zvieratá jesť nemôžu. Boh označil všetky rastliny plodiace semená a ovocie za jedlé pre ľudí a  zvery sa majú živiť len zelenými bylinami. Dnes už toto pravda nie je (všelijaké ovocie je jedovaté, zato zvieratá často jeme, zvery jedia všeličo, nie iba byliny), čo dokazuje, že nejaká evolúcia tiež prebehla. Neviem si síce predstaviť ako lev žerie trávu, či chrúme ovocie. Musel mať iný chrup ako teraz. No za pár tisíc rokov sa mu chrup úplne zmenil na chrup predátora.

Úsudok, že čokoľvek, čo vykonáva nejakú zmysluplnú prácu, je nutne dielom nejakého inteligentného konštruktéra, je hlavný problém nezhody medzi Bibliou a evolúciou. V Biblie možno nájsť často spájanie príčin a následkov, hoci to nemá žiadnu príčinnú súvislosť  – akoby som povedal, že „Zem sa otáča preto, aby sa deň striedal s nocou“ a nie , že „Zem sa otáča, a preto sa deň strieda s nocou“. Alebo ryby nemajú plutvy preto, že to tak vymyslel Stvoriteľ, aby sa vo vode lepšie pohybovali, ale preto, že sa postupne vytvárali ako jeden z víťazných spôsobov dlhodobej adaptácie organizmu na prostredie cez výber najschopnejších jednotlivcov. Prirodzený výber – skladá organizmus kúsok po kúsku, nie náhodne ako domnievajú teisti (náhodne sú len mutácie), síce nemá nijaký plán – ale za účelom prežitia sa živočích prispôsobuje prostrediu a potrebám tela či zachovania rodu.

Takéto rozdielne úvahy v myslení sa prenášajú i do smerovania vývoja života. Podľa evolucionistov je vývoj života bez nejakého plánu a ženie život neznámym smerom, Evolucionalisti  sa musia vyrovnať zatiaľ s tým, že evolúcia je stále chytrejšia ako oni, a že je aj bezohľadná a krutá. Menej schopné tvory buď zomrú, alebo ich zničia úspešnejší, preto vytvorenie spravodlivej spoločnosti je veľmi ťažké a nikdy nekončiace. Za to Biblia aby vyriešila vytvorenie spravodlivej spoločnosti nepostupovala formou pokusov a omylov, ale aby natrvalo tento problém vyriešila siahla po skúsenostiach iných vyspelejších  síce otrokárskych spoločnosti ale hlavne musela siahnuť po  nadprirodzených bytostiach, ktorý celu filozofiu spoločnosti trvale zastrešujú tak, aby ju nebolo možné meniť.

Vo svete slepých fyzikálnych síl a genetických mutácií bude mnoho ľudí trpieť iní budú šťastní a normálne nenájdete v tom ani pravidelnosť, ani príčinu, ani žiadnu spravodlivosť. Svet, v ktorom žijeme, má presne tieto vlastnosti, ktoré by sme mali očakávať, keby v jeho základe nebol žiadny plán, žiaden účel, zlo ani dobro, nič, len slepá a bezcitná ľahostajnosť. Biblia bola jedna z mnohých, podotýkam úspešným pokusov ako tento vývoj usmerniť správnym smerom. Spôsob ako to podáva, t.j. ako božie rozhodnutie, má ale slabinu  v tom, že Stvoriteľ musel niečo povedať i o tom ako svet a život vznikol – keďže ho stvoril – no  s Bohom o tom nikto nemohol hovoriť, tak tam napísali svoje predstavy, ktoré boli na vtedajšej úrovni. Teraz, keď je z vedeckého hľadiska zrejme, že tieto predstavy nezodpovedajú pravde, tak sa cirkev obracia na vieru, ako najdôležitejšiu časť náboženského učenia. Týmto ale  dehonestujú pojem  viery a vytvárajú dojem, že ten čo potrebuje vieru k tomu, aby niečomu, alebo v niečo veril, tak je pravdepodobné že to „niečo“ ako pravda je veľmi nepravdepodobné. Preto sa morálka ľudí mení a nepomáhajú ani plamenné reči o blížiacom sa Armagedonu, čomu ani sami neveria, pretože kresťanskú morálku sami nedodržujú.

Je  zaujímavé, že Biblia v Starom  i Novom zákone obsahuje príbehy, príkazy, ktoré riešia hlavne medziľudské vzťahy a to ešte tvoriaceho sa národa, ktorým základom bolo kočovníctvo. Prečo vtedy „pravý“ Boh neoslovil už vyspelé národy, ktoré mali funkčnú spoločnosť, písmo –ako boli Egypťania, Číňania,  či Mezopotanci. Pričom veci o stvorení o ktorých Stvoriteľ  by mal najviac vedieť sú v nedostatočnej miere prezentované  v Biblie, odbavené len pár vetami o napadnuteľnom obsahu.

Prešpekulovaní nádenníci nadprirodzena sa snažia „prešmejdiť“ medzery v evolúcie a upozorňovať na ne z hľadiska porušovania hlavne logiky, pričom ich učenie o nadprirodzených silách porušuje logiku  od samého začiatku. Poukazujú najmä  napr. neexistujúce medzičlánky medzi zvieracími druhmi, umiestenie duše do človeka , konštrukcia ľudského vedomia a pod. Na základe nedostatku dôkazov v týchto oblastiach ešte neznamená, že za tým je vidieť ruka božia. Samozrejme, že takéto sofistikované úpravy božej evolúcie nie sú zlučiteľné s vedou, pretože na to neexistujú žiadne dôvody  ani doklady.

Vezmime si ich argumenty napr. nemožnosť prechodu ryby na obojživelníka. Pre dýchanie na vzduchu potrebuje živočích pľúca, no tie sa mu nemohli vytvoriť vo vode, pretože tam ich nepotreboval. Na vzduchu mohol žiť len krátkodobo  a to ešte veľmi ochromený –  z toho pľúca vzniknúť nemohli. Zabúdajú, ale na dobu kedy vznikali a kde vznikali obojživelníky. Vznikali v močaristom prostredí prepletenom rastlinami, kde bolo výhodnejšie sa pohybovať pomocou nejakých pahýľov ako plutvami. Prečo niektoré ryby unikali do tohto prostredia, no unikali pred predátormi. V tom čase nebolo na vzduchu a na súši žiadne zvieratá, ale bola tam hojnosť potravy (rastliny, hmyz) čo ich veľmi  lákalo a navyše nebol tam žiaden predátor. Prečo nie sú teraz tieto medzičlánky, pretože  ak by sa nejaký takýto odvážlivec trepotal neohrabane na pol tela vo vode okamžite by súčasný suchozemskí predátori  ho (myslím tým hlavne vtáci)mali k obedu. Po milióny rokov sa vytvorili druhy, ktoré ovládajú určité životné prostredie a iné druhy nemajú šancu sa postupne tam prepracovať. Zmeniť by sa to mohlo jedine po nejakej katastrofe, kedy by nejaký druh úplne vymrel. Najnovšie výskumy dokazujú, že máme rovnaký genetický mechanizmus so zvieratami i rastlinami, gény sa môžu presúvať a prehodiť i medzi rôznymi druhmi živočíchov, čo ukazuje na to, že máme spoločný pôvod.

Dnes žije len 1% živočíchov, ktoré na Zemi kedy žili, ale sú veľmi bohaté na počet druhov a to bez evolúcie je ťažko vysvetliteľné. Ako to, že jeme a dýchame tým istým otvorom, ryby to tak nemajú a preto sa nemôžu zadusiť jedlom, dokonca ani delfíny. Kto navrhol, aby pri odpadovom hospodárstve tela boli i rozmnožovacie organy, to by žiaden inžinier nenavrhol, ale evolúcia to tak robí a nepozerá na nijaké etické hľadiská, či hľadisko neschopných, pretože postupuje nanajvýš efektívne.

Ako sa zvieratá vedia prispôsobiť i cez nebezpečenstvo, ktoré ich čaká je vidieť zo záberu horských kôz ako chodia po temer kolmej stene vodnej hrádze v Cingino v Taliansku. Prečo tak riskujú – pretože priehradný múr postupne vylučuje soľ a minerály, ktoré oni radi olizujú.

z

 

A čo sa týka duše o tom sa ani sami teisti nevedia dohodnúť čo to je. Ak ide len o uvedomenie sama seba – to majú i zvieratá. Vlci, a nielen oni sa napr. spolčujú do tlúp a uznávajú svojho vodcu. Ale ak ide o to, že zvieratá nedokážu veriť v Boha aj o tom mám pochybnosti, pretože náš kocúr si každý večer keď je doma niečo mrmle akoby sa modlil.

Bez prijatia evolúcie biológia nedáva zmysel. Bez Boha nemá žiadne náboženstvo zmysel.

 

Niečo k voľbám prezidenta a k Ukrajine.

24.03.2024

Tlak osvietených demokratov, aby ľudia svoj rozvoj s potrebami prírody ignorovali, nerozdeľuje ľudí na dobrých a zlých, ale vyrába z ľudí nekompromisných nepriateľov. Predloženie takej to nehanebnej idei, kde sme povinný sa podriadiť národným či božím neomylným rozhodnutiam, ktoré nesmieme si prekonzultovať s tzv. nepriateľom, ba ani si vyjasniť jednotlivé [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 26 – záver.

15.06.2021

Nakoniec sa vám zdôverím s iným názorom na existenciu Boha, ktorý sa mi prisnil. Kto mi vyvráti obsah tohto sna, ktorý je rovnako logický ako domnienky o vychádzajúcom dobre len z Boha, a preto ho musíme milovať i keď nám hrozí večným zatratením. V tomto sne mi nadpozemská bytosť oznámila, že on je pravý Stvoriteľ, pretože on stvoril zlo ako základný princíp [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 25

14.06.2021

Preto ani dnes, keď sa cítime pánmi nad prírodou, ktorú ničíme so zbraňou v ruke v boji o posledné zvyšky prírodných zdrojov nám nepomôže vytváranie si tradícií o neomylnosti, či vytváranie si rituálov, ktoré platia len pre pravú vieru, ale musíme pochopiť že sme súčasťou Veľkého Vesmíru, ktorý nám nikto nedaroval, aleže sme z neho vyšli vlastným [...]

vojna na Ukrajine, hroby, Charkov

NYT: Veľa mužov na Ukrajine sa skrýva. Obávajú sa, že ich nevycvičených pošlú na smrť

21.06.2024 18:35

Na Ukrajine žije mnoho mužov, ktorí sa skrývajú. Majú strach z odvodov do armády na obranu krajiny proti ruskej invázii. S niekoľkými z nich hovoril denník The New York Times (NYT).

Viktor Orbán

Nemecko už podľa Orbána 'nevonia a nevyzerá rovnako', zmenilo sa na multikultúrny svet

21.06.2024 18:21

Maďarský premiér Orbán počas návštevy Berlína povedal, že Nemecko sa v dôsledku migrácie zmenilo na "pestrofarebný, multikultúrny svet".

parlament, nrsr, NR SR,

Voľby by v júni vyhral Smer tesne pred Progresívnym Slovenskom

21.06.2024 17:29

Do parlamentu by sa dostalo sedem politických subjektov.

Pellegrini

Druhý regionálny výjazd Pellegriniho smeroval do Košíc

21.06.2024 16:51

Prezident zdôraznil, že jeho cieľom naďalej ostáva byť bližšie k ľuďom a nastoľovať problémy, ktoré treba riešiť.