Založ si blog

Smerovanie náboženského svetonázoru.

Americký televízny seriál  Newsroom v časti Veľký hlupák dokazuje, že náboženský Taliban nie je len v Afganistane, ale prerástol i do americkej spoločnosti. Títo vplyvný ľudia očividne klamú a prekrucujú fakty keď napr. tvrdia, že USA je kresťanský štát pričom americká ústava zakazuje prijímať kongresom zákony s ohľadom na náboženské pravidla.

Chytrí a silní ľudia z republikánskej strany, ktorí by sa mali postaviť proti radikálnemu fundamentalizmu v USA sa už vzdali zdravého rozumu, pretože sa tak boja prehry vo voľbách, že ustupujú i náboženským fanatikom.

Čo títo prihlúpli náboženský fanatici s veľkým egom ponúkajú sa dostalo i k nám a to prostredníctvom internetu, hlavne cez Svedkov Jehovových, ktorí sú riadení priamo z Brooklynu  – (napr. blogy v Pravde od prispievateľov „teolog“, „uvazujme“, „oslobodenie“, „protestanka“):

1/ hmlisté predstavy o živote a Vesmíre, kde vedecké pojmy si zamieňajú za svoje dojmy – tvrdením, že vedecky môže život skúmať každý, pretože Biblia povzbudzuje len serióznych vedcov k skúmaniu Stvoriteľa a na to nepotrebujú matematiku ani vedecké vzdelanie. Evolúciu vysvetľujú ako teóriu z beznádeje – strata kompasu k Bohu, alebo ako  pomstu nezodpovedných vedcov,

2/ fundamentalistická  viera v doslovnosť písma, citujú len z jednej knihy – ostatné pokladajú za výmysly a mýty.  Jedine Boh je tvoj stvoriteľ a jeho syn si ťa vykúpil, takže ťa vlastní ako otroka.  Citácie z Biblie o genocíde, nezmyselných vraždách v mene Boha pokladajú za detinské citácie vyplývajúce z nepochopenia, pretože tu Biblia hovorí  i o padlých ľuďoch, ktorých morálku, vrátane nich treba zničiť a to sa týka i dnešnej spoločnosti – pretože nedbajú na najvznešenejšie prikázanie „Nebudeš mať iných Bohov“ otroku! a preto tie  vyhrážky o blížiacom sa konci sveta, pričom zostanú len tí najušľachtilejší a najspravodlivejší  fanatici  – čo tam po vedeckých poznatkoch, vybudovaných stavbách, infraštruktúre, demokracie, ľudskom práve, čo tam po mieri – čista vojna zmetie nový Babylon a celosvetové falošné náboženstvá z čoho vzíde nové svetlo,

3/ideologickú čistotu ako všeliek, tvrdením že masy ľudí sú sústavne klamané – za čo sú trestané prírodnými katastrofami, globálnym otepľovaním, nevyliečiteľnými chorobami, ekonomickou krízou, ale i rozmachom homosexuality.  Pričom všetky náboženské vojny, ktoré po stáročia utápali svet v krvi, vzišli z vášnivého lipnutia na zjednodušených protikladoch – ako napríklad my a tí druhí, dobro a zlo, biele a čierne. Mravné chovanie je niečo viac, ako len bezmyšlienkovitým nasledovaním náboženských pravidiel,

4/ veriť nadprirodzeným nezmyslom, ktoré nemožno dokázať, keď niečomu musíš veriť, tak je väčšia pravdepodobnosť  že to nie je pravda. „Propagačné reklamy sú vynálezom hlboko veriaceho národa, t.j. USA – oba tieto pojmy sledujú zámer predať niečo, čomu nikto neverí.“ Zázrak je znakom a obchodnou značkou podvodu.

Údaje, ktoré používajú tieto náboženské hnutia na podloženie svojich myšlienok, bývajú zamaskované ako „historické“ alebo „vedecké“. Opierajú sa o odborný jazyk alebo zistenia odborníkov, výskumníkov a o iné autority, často morálne a nespochybniteľné. Informácie vytrhnú z kontextu alebo ich prekrútia a prispôsobia svojim potrebám. Používajú argumentáciu, ktorá sa javí na prvý pohľad ako jasná, ale v skutočnosti je postavená na logicky chybných úsudkoch, zamieňajú príčiny a následky. Svoje názory a presvedčenia prezentujú ako absolútnu pravdu,

5/ kompromis ako slabosť, Slovensko je tiež  podľa prvého článku Ústavy zvrchovaný, demokratický, právny  štát – neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo – napriek tomu z pozície otroka podpíšu jednostrannú zmluvu v prospech katolíckej viery  tzv. Vatikánsku zmluvu, ktorá jednoznačne porušila ústavu. Teraz sa odvolávajú na druhý článok ústavy, ktorá plne uznáva medzinárodné zmluvy a tak nemožno prijať absolútne žiaden kompromis,

6/ parazitovanie na spoločnosti ako ekonomické okrádanie, Cirkev a jednotlivé náboženské hnutia v podstate pôsobia ako mafia, či pračka špinavých peňazí a na jej činnosti a budovy treba neustále doplácať. Keby aj niečo dobré učili. Mnohí učia, ale platia dane. Vyhrážanie sa peklom a predaj mačky vo vreci – neba je v podstate využívanie  zla za sľuby dobra. Ekonomické okrádanie je o to horšie, že nepripustia kontrolu o svojich príjmoch či výnosov z majetku a  tak nemožno zodpovedne oddeliť cirkev od štátu,

7/ popieranie vedy – nevadí, že v minulosti upálili mysliteľov, teraz si niektoré poznatky berú za svoje a vysvetľujú po svojom. Biblia dodáva dôvody pre večný život to veda nedáva. Najväčšou prekážkou pre vedecké myslenie je tendencia prijímať názory na základe viery nebo ideológie. Na počiatku nebolo nič a v tom nič sa vznášal Boh, ktorý z toho nič stvoril všetko ostatné. Kto iný by mohol vytvoriť takéto zákony a inšpirovať ľudí, aby zapísali informácie predtým, ako ich pochopili vedci? Máme všetky dôvody vzdávať  Bohu česť a slávu.  Človek má potom tendenciu vyhľadávať len tie informácie, ktoré zapadajú do jeho svetonázoru. Čo zatiaľ veda nedostatočne vysvetľuje – vysvetlíš  jednoducho Bohom , Pannou Máriou, Ježišom Kristom – to sa nedá vyvrátiť,

8/ demónizacia školstva – akceptujú len vlastne vysvetlenia sveta a celý systém vzdelávania  je pre nich nebezpečný ako zdroj zločinu – majú potrebu ovplyvňovať deti od malého veku zastrašovaním. Manipulácia s ľudskou mysľou, najmä detskou mysľou je skutočne vrcholom náboženských nechutností . Už Cicero povedal: Nemôžeme milovať niekoho, koho sa bojíme, ani niekoho kto sa bojí nás. Všade a to nielen v školstve, ale i  v umení, v hudbe,  v morálke spoločnosti, vo vede a dokonca i v predpovede počasia  vidia úpadok ako zjavný znak konca sveta. Snažia v ľuďoch vyvolať pocit strachu. Prezentujú nejakú skupinu ľudí ako hrozbu pre spoločnosť, ktorú je potrebné za každú cenu zastaviť. Vykresľujú katastrofické scenáre, čo sa stane, keď s tým nikto nič neurobí. Nevidia však pozitívne zmeny ako napr. postoj k rasizmu,  k otroctvu,  k vojne, k volebnému právu žien, k životnému prostrediu, k právu sa slobodne vyjadriť-..,

9/ ignorovanie faktov, odmietanie nových informácií, netoleracia nesúhlasu, to, že napr. na internete si môže povedať každý čo chce to pokladajú nie za pokrok slobody človeka, ale za neznamný znak úpadku a teda konca sveta. Na nové informácie preto reagujú podráždené, lebo sme nepochopili, že všetko vychádza z Boha. Preto zosmiešňujú diskutéra, ľutujú ho ako chudáka nevzdelaného, ktorý nedostal dar viery a preto nič nechápe. Alebo vedecké argumenty dokazujúce napr. evolúciu jednoducho ignorujú (na argumenty ako mutácia, prispôsobovanie sa vírov v ďalších generáciách na lieky, alebo  že sa nenašli v starších geologických vrstvách vyspelejšie živočíchy – na to som doteraz nedostal odpoveď – ani ich to vôbec netrápi),

10/ nepriateľský strach z pokroku, Neverte, že ľudstvo by bez náboženstva zaniklo. Opak je skôr pravdou. Keď sa ľudia prestanú spoliehať na odpúšťanie hriechov u boha od kňaza, keď sa od útleho veku naučia základným pravidlám života v spoločnosti a budú ich dôsledne dodržiavať – určite dôjde k výraznému skvalitneniu života. Viera upokojuje nízke ľudské chúťky človeka, dáva mu pocit vyvoleného a pocit výnimočnosti, lebo len on bude spasený, či vzkriesený. Viera je dar, ktorý každý nedostane. Je to len on a jeho skupina  a  dávajú to jasne najavo – nejaké argumenty, či  fakty proti ich presvedčeniu im  nič nehovoria – preto si nedávajú otázky o existencie Boha – pretože ich viera končí tam, kde začína ich pýcha,

11/ kmeňová mentalita, závažná xenofóbia, Komplex nadradenosti voči nekresťanom. Tí čo odmietajú Boha sú prirodzene duchovne prázdny a nemôžu pochopiť pravdu Stvoriteľa . Zastrašovanie – keď nebudeš veriť v našu pravdu skončíš zle, najlepšie v pekle. Napr. pápežova  garda  v Afrike  represívne vnucovala kresťanskú sexuálnu morálku – nedbala na miestne zvyky ani na zamedzenie rozširovania HIV,

12/ potreba ovládať ženské telo, Nebudem tu písať o nezmyselnom  upaľovaní bosoriek, to je vrchol ľadovca, ale stačí si pozorne čítať ich predstavy a dozviete sa rôzne nezmysly ako napr. jednému z hore uvedených blogarov  vadilo, že ženy na svojom sexuálnom symbole – prsiach nosia kríž symbol pravdy, čo pokladal za vrcholný hnus,

13/ politická nenávisť k demokraticky zvolenej vláde,  k tomu nie je čo dodať.

 

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 26 – záver.

15.06.2021

Nakoniec sa vám zdôverím s iným názorom na existenciu Boha, ktorý sa mi prisnil. Kto mi vyvráti obsah tohto sna, ktorý je rovnako logický ako domnienky o vychádzajúcom dobre len z Boha, a preto ho musíme milovať i keď nám hrozí večným zatratením. V tomto sne mi nadpozemská bytosť oznámila, že on je pravý Stvoriteľ, pretože on stvoril zlo ako základný princíp [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 25

14.06.2021

Preto ani dnes, keď sa cítime pánmi nad prírodou, ktorú ničíme so zbraňou v ruke v boji o posledné zvyšky prírodných zdrojov nám nepomôže vytváranie si tradícií o neomylnosti, či vytváranie si rituálov, ktoré platia len pre pravú vieru, ale musíme pochopiť že sme súčasťou Veľkého Vesmíru, ktorý nám nikto nedaroval, aleže sme z neho vyšli vlastným [...]

Viera, ktorá nepotrebuje dôkaz 24

13.06.2021

Pred 130 tis. rokmi bolo priaznivé klíma, čo „pomohlo“ i neandertálcom sa utvrdiť a zostať natrvalo vo svojej stratégie malých skupín, čím si ale spôsobili viac problémov, pretože vo väčšine sa v týchto skupinách uplatňovali príbuzensky zväzky, čo neprispelo k ich rozvoju. No o 20 tis. rokov neskôr nastúpila znova brutálna doba ľadová (ktoré vznikajú [...]

parlament mikulec heger

Rodinkárstvo v OĽANO: Mikulec prihral zákazku za 2,5 milióna Hegerovmu známemu

02.12.2022 14:39

Podľa zistení ÚVO nemal rezort vnútra s firmou obchodovať aspoň tri roky.

nudch

Na detskom urgente v Bratislave napadli záchranára. Opakovane

02.12.2022 13:45

V NÚDCH sa stupňuje agresivite zo strany návštevníkov nemocnice.

Cherson / Bilboard / Plagát / Ruská propaganda /

Z večnosti napokon deväť mesiacov. Cherson „čistí“ mesto od ruskej propagandy

02.12.2022 13:45

Proruské heslá v oslobodenom ukrajinskom meste nahradili žltomodré ukrajinské transparenty s heslami: „Cherson – mesto hrdina“ alebo "Drahí, ste slobodní".

dane, odvody, účtovník, peniaze

Daniari zrušili kontaktné miesta. Východ prišiel o sedem z nich

02.12.2022 13:39

Kto potrebuje niečo osobne vybaviť, musí cestovať do ďalšieho mesta.