Založ si blog

Prečo ľudia vyhľadávajú Boha i keď neexistuje.

To, že Boh neexistuje je len môj názor, plním vedomím tvrdím, že nepíšem vedome klamstva. Tak ako je veriaci presvedčený, že Boh existuje.

Nevidel som ho, nepočul som ho a zázraky – škoda o tom hovoriť,  tak vravím že Boh neexistuje. A kto tu vlastne klame? Keď niekto povie, že Boh existuje, miluje ma, sleduje ma…a potom rozhodne či pôjdem do pekla a budem trpieť navždy, alebo do neba. Ako to niekto môže povedať? Neklame tá osoba, keď si toto dovolí povedať?

Existenciu Boha potvrdzuje náboženstvo svojim písmom svätým, ktorý napísali ľudia v nejakom mimo rozumovom tranze a preto je to celé zahalené do rituálov, pompéznosti a svätuškárskeho uctievania. Preukazovanie dôkazov  nemá v náboženstve svoje miesto. Svedectva (ktoré sú vlastne anekdoty o údajných zjaveniach), ako aj starostlivo zostavene skazky nahradzujú logické závery. Väčšina kňazov žije v takej zhode s klamstvami, že pri svojich každodenných činnostiach ich už ani nevnímajú. Aj u nich ich viera prekonáva všetko. Rozum je zatlačený do úzadia.

Prečo písmo sväté písali ľudia?  Ak Boh stvoril celý Vesmír, život, človeka., čo je veľmi, veľmi  zložité.  Prečo  Bibliu písali omylní ľudia, stačilo predsa povedať „Buď Biblia“ a bola by, taká, ktorú by nemohli napádať prihlúpli neveriaci a poukazovať na  zjavné nezrovnalosti.

Keby naozaj bol nejaký Boh, ktorý nám radi, usmerňuje a ktorý nás posudzuje, určite by sa ukázal alebo sám by napísal Bibliu – nikto by o ňom nepochyboval, každému by to muselo byť jasne ako správne žiť a nie iba niektorým „vyvoleným“!

Je množstvo možnosti, ako by to mohol napraviť, aby to bolo zjavné – z toho je jediný logicky zaver, prečo tak nerobí, že nemôže a to i keď je všemohúci, pretože neexistuje.

Predstavme si, že by Boh predsa len existoval a ukázal sa ľudu, aký náboženský chaos by nastal pretože by sa musel prikloniť na nejaký náboženský smer. Ľudia by sa neho obracali vzájomne sa vylučujúcimi prosbami – ako by ich mohol všetky splniť, či vysvetliť – teda ukázal by svoju neschopnosť. A mali by sme na koho konkrétneho brýzgať, hľadať banálne chyby, aby sme zmiernili svoju vlastnú neschopnosť, tak ako to teraz robíme voči svojich politikov. Ľudia sa v ľuďoch sklamali, pretože nikto nie je dokonalý v zmysle mojich predstav a má svoju vôľu, čím môže mať i iné názory, nie také aké si ja predstavujem. Preto veriaci radšej veria v neexistujúceho Boha , pretože ten ich nesklame – je presne taký aký si ho vysnívali –takému Bohu nemožno nič vyčítať a je hodný nášho obdivu, pričom nezáleží na tom, že si ho môže každý predstavovať trocha inak.

Ľudia si vždy vysnívajú Boha vznešeného ako oni sami, preto majú Bohovia maniere a morálku malých deti. Robert A. Heinlein

Veriaci majú strach a sú bezradní. Viera v Boha im pomáha. Z hora uvedeného je zrejme, že im nepomáha Boh, ale viera. Boh je tu niečo nadbytočné – istiace. Vyplýva z toho, že Boh existuje?

Fakt, že si prajem aby Boh existoval. No neviem si predstaviť dokonalého Boha, pretože jedna z vlastností dokonalosti je jeho zjavná existencia. Vraj, keď si človek niečo naozaj želá, tak sa to aj splní aj keby si to mal vymyslieť.

Realita je tým čím je, nie tým čím by sme chceli aby bola. Frank Zappa

Zázraky, či Boh je naša nevedomosť a tú nemožno nazvať dokonalosť. Boh tvorený ľuďmi nemôže byť teda dokonalý a ak sme stvorený v jeho obraz, výsledkom je zlyhanie boha, alebo nevydarený experiment. Ľudia teda musia znášať následky za zle rozhodnutie vyspelejšej bytosti a ešte majú byť za to mučený? V čom je tá dokonalosť, hádam v sľuboch, že potom budem mať dokonalý posmrtný život?  Vyspelejšia forma života závislá na našej viere je  väčší výsmech pre boha ako moje rúhanie sa  voči nemu, lebo boh sľubujúci nebo za vieru je pre rozumného človeka neovládaného strachom úplný nezmysel. Môžete urobiť Boha nesmrteľným, strach zo svojej smrti  tým neodstránite.

Náboženstvo je ilúzia, ktorá pochádza z nášho pudu sebazáchovy. – Sigmund Freud

Môžeš mať konto plné peňazí a predsa môžeš byť chudobný. Podobné vety denne počuješ z úst kňazov a hneď po skončení výplachu mozgov začnú žobrať. Nechytá  Vás  hnev, keď vidíte darmožráčov, ktorí sa oháňajú Ježiškom, či skromnosťou a pritom im ide len o vašu skromnosť z ktorej žijú.

Už hneď v prvej knihe boh hovorí veriacim „nebudete jesť zo stromu poznania“ čím chcel povedať že „budete sa správať ako ja chcem a budete tupí ako ovce“. Niekto by mohol namietať, že sa v konečnom dôsledku Boh postará o spravodlivosť, že nemorálni jedinci skutočne nemajú pred Bohom žiadnu budúcnosť i keď proti ním my nezakročíme. Je však tento biblický obraz vždy správny – Kto do teba, kameňom ty do neho chlebom – neodráža táto veta  skôr nepochopenie sveta, ktorá v konečnom dôsledku vytvára  túžbu po pomste. Potom sa nečudujme slovám z Biblie o pekle, alebo ako sa to riešilo v starom zákone, kde peklo ešte nepoznali  – napr.. žalmom 109, kde preklínajú svojich nepriateľov a ich rodiny na niekoľko pokolení. Môžeme prostredníctvom takých to rád z Biblie riešiť problémy či riadiť ekonomiku, politiku, etiku, morálku, sociológiu, či ochranu proti nástrahám prírody či Vesmíru. A čo sa dozvieme z Biblie, keď výsledky vedy nepasujú z Bibliou, že  sú vedci obviňovaní z povýšenosti  nad Boha a z primitívnej manipulácie -viď podľa dole uvedených citátov z Biblie.

Žalm 10:4 Zlý vo svojej povýšenosti nič neskúma; všetky jeho myšlienky sú: „Niet Boha.“

Žalm 53:1 Nerozumný si povedal v srdci: „Niet žiadneho Jehovu. “Správali sa skazonosne a správali sa odporne v nespravodlivosti; niet nikoho [takého], kto koná dobro.

Veriaci človek pristupuje k Bohu, či zástupcom Boha na Zemi, tak ako obvinený predstupuje pred sudcom. A prečo? Pre súčasného človeka, kde náboženstvo už nehrá rozhodujúcu úlohu sa role obrátili. On je sudca a Boh je na lavice obžalovaných. Chce vedieť prečo Boh dopustí vojnu, chudobu a choroby. No keďže sa nič rozumne nedozvie musí sa chytiť vlastného rozumu.  Preto sa hovorí, že tam kde je rozum nie je Boh, alebo kde je Boh je neprípustný rozum. Vytvoriť demokratickú a spravodlivú spoločnosť nie je ľahké a potrebuje to čas, aby ľudia pochopili, že nie sú ovce. Severské štáty Európy, kde v tomto smere najviac pokročili sú známe  tým, že tam je v priemere i najviac neveriacich.

Aby som len nekritizoval uvediem rady psychológa  ako správne a úspešne žiť  – a i keď sú  v rozpore s radami z Biblie typu ako sa stať ovcou, myslím si, že sú ďaleko užitočnejšie:

Snažme sa opustiť myslenie zamerané na istoty a žime okamžikom danej situácie. Človek by mal znášať neistoty bez paniky a prehnaného strachu. Považujme normy, pravidla a programy za niečo umelé vytvorené i keď je to spojené z úzkosťou a sankciami zo strany autorít.

Nechápme chyby ako hriech a prestaňme známkovať chyby svojich blížnych. Hľadajme pokiaľ možno spoločný menovateľ, možnosť jednania. Seba hodnotenie  vedie sebe potlačovaniu a k neuróze. Voči agresie sa bráňme ihneď.

Je potrebné byt kritický k vonkajšej manipulácie, mať odvahu i mýliť sa, ale i priznať si chyby pri posudzovaní vlastného chovania. Buďme individuality a kritizujme konformistické myslenie a chovanie. Tolerujme individualistické reakcie druhých, majú na to právo. Stabilitu nahraďme flexibilitou, zostaňme otvorený voči názorom iných. Vyžadujme to tiež smerom k nám. Prestaňme perfekcionisticky hodnotiť seba i ostatných, buďme znášanlivý k omylom a chybám v rámci zákona. Pestujme lásku k všetkému živému, buďme kritický voči obdivu, dokonalosti a automatizmu.

Nakoniec by som chcel podotknúť k tejto téme, že tieto moje úvahy nie sú dôkazy, ale len logické špekulácie a skutočnosť môže byť úplne iná, ale určité nie taká ako ju prezentuje katolícka cirkev, pretože i jej predstavitelia neverili a dávno vedeli, že ich Boh neexistuje, inak by nemohli spáchať také ťažké hriechy ako zabiť človeka  a to nie preto, že by neveril, ale preto, že ohrozoval  ich výsadne postavenie. Vedeli, že je beztrestné počas svojho života žiť v prepychu z milodarov, bez najmenšej kontroly  a mať absolútnu moc nad stádom oviec, ako čakať na odmenu v posmrtnom živote, ktorý neexistuje. Je tu i ďalší rozdiel, zatiaľ čo moje špekulácie o neexistencie Boha mi nič nevynesú, t.j. nemám dôvod klamať, zato  špekulácie o existencie Boha  sú účelové, nakoľko na ich základe sa vybudovali  rozsiahle výnosne živnosti, ktoré si  majitelia nemôžu odpíliť a preto im nič iné nezostáva ako veriť a klamať i iných aby verili.

 

 

Odpoveď článok o dôkazoch existencie Boha.

24.04.2018

Na internete ako reklama sa objavuje preklad článku Marilyn Adamson - https://www.everystudent.sk/existuje-boh/ o 6- tých dôkazoch existencie Boha. Nedalo mi aby som neodpovedal na tieto predstavy, viac »

Kapitalizmus – katalyzátor evolúcie.

06.08.2017

Povedal som si, že už nebudem písať články do blogu. Ale zaujali ma polemiky na blogoch o tom, či bolo lepšie za komunistov, či teraz, alebo či bude lepšie za vlády správnej ideológie –teokracie, viac »

Pohľad na Zem podľa Biblie.

03.04.2017

Ak niečo je, alebo môže byť isté, tak je to to, že pisatelia Biblie mali mylné predstavy o stvorení, astronómii, geológii; o príčinách javov, pôvode zla a príčine smrti. No dnes chápu viac »

Donald Trump

Trump vyzval štáty na boj proti džihádistom

22.08.2019 06:35

Americký prezident zároveň varoval Európanov, aby repatriovali vlastných občanov zajatých za boj v radoch Islamského štátu, inak ich bude musieť prepustiť a vrátiť do ich vlastí.

D4R7, Jarovce, Ivanka sever

Mohutná stavba diaľnice D4 pri Jarovciach každým dňom narastá

22.08.2019 06:00

Pôvodným termínom dokončenia obchvatu Bratislavy po D4 bol rok 2020. Ekologické riziká ohľadom podkladu stavby však môžu jej otvorenie posunúť na rok 2021.

ITALY-POLITICS/

Salviniho sen o moci sa rozplýva

22.08.2019 06:00

Potopil vlastnú koaličnú vládu, lebo dúfal, že predčasné voľby ho vynesú do premiérskeho kresla.

poprad, holokaust

Alarmujúce zistenie: Štyri percentá mladých 'fandia' holokaustu

22.08.2019 06:00

Je to desivé. Takto komentoval vedomosti o našich moderných dejinách medzi mladými od 15 do 20 rokov sociológ Václav Hřích.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 107
Celková čítanosť: 563805x
Priemerná čítanosť článkov: 5269x

Autor blogu

Kategórie