Založ si blog

„Proroctvá“ Biblie

Podľa vykladačov Biblie nastáva morálny úpadok , pretože postupom času sa počet veriacich postupne znižuje. Píšu, že už dnes môžeme pozorovať sekularizáciu na štátnych školách. Hodiny náboženstva nie sú povinné, ale sú zaradené ako dobrovoľné, často po vyučovaní. Slovensko by si malo chrániť svoje tradície a zvyky. A záverom obyčajne konštatujú že Všetko má svoje hranice´! Aj zlo a nespravodlivosť tohto sveta. Situácia v tomto svete rýchlo a nezadržateľne pohybuje ku svojmu neslávnemu koncu!.

Takto a podobne opisujú  vykladači písma súčasný stav spoločnosti. A citujú slová Biblie, ktoré
platili na dávno minulú dobu a možno aj v dobe keď absolútne vládla cirkev. Platí to i dnes?

Morálny úpadok teda vychádza z týchto faktov:

 

1/ podstatné zvýšenie priemerného veku dožitia.

Ešte v 18. a na zač. 19. Stor. neprekročil priemerný vek dožitia človeka 30 rokov. Teraz len na Slovensku je to 73 rokov. Hlavne príčiny? Zamedzenie zbytočným krvavým vojnám (už 66 rokov), riadenie materstva, vysoká dojčenská starostlivosť, zlepšenie lekárskej starostlivosti, výživy a to celého obyvateľstva, nielen vybranej spoločnosti, zvýšená hygiena človeka – ešte za čias Ludvika XIV pokladali umytie vodou za škodlivé.

Ako si predstavuje biblia starostlivosť o človeka je vidieť na príklade „svätej“ Matky Terezy,
ktorá vo svojich hospicoch neliečila ľudí ale starala sa len o to aby dôstojne a bez bolesti zomreli – to sa ale samozrejme netýkalo jej osoby – jej zdravotný stav bol permanentne sledovaný cez satelit špičkovou nemocnicou. Alebo iný príklad. Keď v 13. Stor. vznikli vo Francúzsku určite nezhody z rozhodnutiami pápeža Inocenta IX – pápež poslal na „kacírske mesta“ 10.000 armádu križiakov. Pred hradbami 20.000 franc. mesta sa pýtal veliteľ križiakov – ako pozná , kto je veriaci katolík a kto kacír – odpovedal splnomocnenec pápeža „pobite ich všetkých, však Boh si to už preberie“ Áno toto je kresťanské dedičstvo, kde si vážime života nenarodeného dieťaťa viac ako život už samostatne mysliaceho. V iných kultúrach takéto „hodnoty“ nenájdeš. Alebo ďalší príklad ako pomáhali „hygiene“ v stredoveku, upaľovali mačky ako vyslancov pekla, čím upaľovali
ničiteľov hlodavcov, a tým vylepšovali šancu príchodu nových morových rán.

 

2/ uplatnenie vedeckých poznatkov pre zlepšenie života človeka

Je zaujímavé vidieť človeka, ktorý „neverí na vedu“ a pritom doma veselé používa mikrovlnku, televíziu, počítač, mobilný telefón a ďalšie výdobytky aplikovanej vedy. Oproti tomu im ale vôbec nie
je divné veriť, že syn tesára ktorý žil pred 2000 rokmi, bol Boží syn, ktorý robil zázraky, i keď o tom  vtedajší historici nepodali jediný dôkaz.

Je v týchto „inšpirovaných“ knihách čokoľvek, čo by bolo užitočné pre ľudí? Nikde v Biblie nenájdete ani len
podporu vede, ekológie, kultúre. alebo podnet ku zlepšeniu našich podmienok na tomto svete. Naučila nás obrábať pôdu, stavať domy, tkať plátno, pripravovať potraviny? Naučili nás maľovať obrazy, vysekávať sochy, stavať mosty, či lode, alebo tvoriť čokoľvek krásne, a užitočné?
Získali sme naše predstavy o vládnutí, o náboženskej slobode, o slobode myslenia zo Starého či Nového
zákona? Dostali sme z ktorejkoľvek z týchto kníh nejaké podnety pre ktorúkoľvek vedu? Je
vo „svätom Písme“
čo i len slovo, či riadok, ktorý by niečo pridal k bohatstvu, inteligencii a šťastiu
ľudstva?

Neprijatie teórie evolúcie cirkvou, teda biologického vývoja ako procesu postupného rozdeľovania druhov v čase a priestore smerujúce od jednoduchých organizmov k stále zložitejším nás vedie k nezmyselným záverom. Vypadá to potom ako keby napr. geparda stvoril iný Boh ako antilopu, pretože každý má iné doslova
protichodné  vlastnosti na prežitie ako by tí Bohovia spolu súperili. Pokiaľ však existoval len jeden Stvoriteľ, ktorý stvoril geparda i gazelu – o čo mu teda išlo? Je sadista, ktorý rád pozerá na krvavé športy?

 

3/ peniaze ako stimul efektívneho rozvoja spoločnosti, ale aj chamtivosti

Farizeji povedali Kristovi: „Slobodno platiť cisárovi daň, alebo nie?“ Kristus odpovedal: „Prineste
mi denár, nech ho vidím. A oni priniesli. Spýtal sa ich: Čí je tento obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov. Nato im Ježiš riekol: Čo je cisárovo, dávajte cisárovi.“ (Mk 12, 14-17)

Myslel si Kristus, že peniaze patrili cisárovi preto, lebo na nich bol vyrazený jeho obraz a nápis?
Patril denár cisárovi, alebo človeku, ktorý ho zarobil? Zdá sa z tejto konverzácie, že Kristus chápal skutočnú podstatu a používanie peňazí? Veď vo svojom produktívnom veku bol žobrákom a vysmieval sa tým, ktorí mali starosť o budúcnosť svojich rodín.

Zoberme si príklad na pochopenie rastu chamtivosti z neuznanej teórie evolúcie: Prečo sú stromy v lese tak vysoké? Jednoducho preto – aby prevýšili súperiace stromy. „Citlivá“ funkcia užitočnosti
na to pozerá tak, že by mohli byt všetky stromy malé. Dostávali by presne rovnaké množstvo slnečného svetla
s ďaleko menšími výdajmi na tlsté kmene a masívne oporné korene. Ale keby boli všetky malé, prírodný výber by musel uprednostňovať jedincov, ktoré vyrástli o niečo vyššie. Ak sa zvýšil jeden, ostatní by ho museli nasledovať. Nič nemôže zastaviť stupňovanie celej tejto hry, pokiaľ nebudú všetky stromy až
absurdne a zbytočne vysoké  – tu je na mieste nutná regulácia.

To isté je i zo zvyšovaním moci a chamtivosti – kto to môže jedine regulovať – zákony, ktoré štát prijíma a aj ich kontroluje. V tomto majú vykladači písma pravdu, chamtivosť sa zvyšuje a stým sa zvyšuje i chudoba
a nezamestnanosť. Za komunizmu bolo až príliš všetko regulované, že sa úplne stratila motivácia ľudí a spoločnosť upadala , strácala na jej konkurencie schopnosť.
Kresťanské vládnuce strany, ktoré by mali isť príkladom proti chamtivosti  však sa najradšej zbavujú zodpovednosti štátu – predávajú štátne podniky, pri zákazkách štátu uprednostňujú súkromné firmy, výber kandidátov z hľadiska odbornosti pre prácu v štátnych podnikoch sa zužuje len príslušnosť
k strane a nie na výsledky práce. Tieto „opatrenia“ len zvyšujú rozdiely medzi ľuďmi. Čo
urobili preto aby najchamtivejším klepli po prstoch, keď i najväčšej korporácie – RKC nechcú riešiť odpúšťanie daní, odvodov a platby zo štátneho rozpočtu na ich výdaje.

4/ postupná sekularizácia spoločnosti

Postupom času veda, ale i obyčajnému človeku sa jeho predstavy spravodlivosti nenaplňovali, čo vytváralo pochybnosti o múdrosti svätého písma. V minulosti sa to riešilo zahmlievaním významu daného textu, alebo i radikálnejším vznikom nových náboženstiev (sekt), ktoré vyslovené nezmysly vyhladzovalo do prijateľnej formy. V súčasnosti rozumný človek už v Biblie nič podnetného nenachádza. V celej biblii
nenájdete nič na podporu občianskych práv. Ale schvaľovania otroctva a segregácie je tam toho množstvo. Odstráňte z tejto knihy zákony spoločné všetkým národom a zostane vám niečo hodnotné? Prečítajte si knihu Jozue – pokochajte sa tými masakrami žien, vdov, matiek a detí – prečítajte si o jej nemožných zázrakoch,
jej krutých zločinoch, vykonaných na príkaz Jahveho, a povedzte mi, či táto kniha je vypočítaná na to, aby nás urobila milosrdnými, ušľachtilými a láskavými.

Katolícka cirkev tvrdí, že zjavenie, skladajúce sa z Biblie, apoštolské tradície a „neomylné autority cirkvi ustanovené Kristom,“ sú pravdivé. Na druhej strane ale tvrdí, že toto všetko nejde plne poznať bez viery
– teda sa dostávame späť na začiatok onoho začarovaného kruhu – a to je viera.

Iracionálnu vieru nemôžete vyvrátiť racionálnymi argumentmi. Kresťanstvo vedie k iracionalite a zakonzervuje povery staré 2000 rokov. Spoločnosť ozaj potrebuje riešiť svoje problémy a pomaly opustiť  minulosť, ktorá nerieši problémy, ale nezmieriteľne rozdeľuje spoločnosť.

Jednu závislosť, ktorá ničí telo, vystriedajú druhou závislosťou, ktorá ničí rozum. Naraz sa vám úplne vyjasní, všetko chápete, nie sú žiadne pochybnosti, ste na vrchole blaženosti a tí čo tu šermujú úbohými
rozumoví argumentmi sú smiešni a je mi ich ľúto, pretože neboli osvietení.

Dostať sa z vplyvu „Ducha svätého“ je to isté ako sa liečiť z iných závislosti.

Kapitalizmus – katalyzátor evolúcie.

06.08.2017

Povedal som si, že už nebudem písať články do blogu. Ale zaujali ma polemiky na blogoch o tom, či bolo lepšie za komunistov, či teraz, alebo či bude lepšie za vlády správnej ideológie –teokracie, viac »

Pohľad na Zem podľa Biblie.

03.04.2017

Ak niečo je, alebo môže byť isté, tak je to to, že pisatelia Biblie mali mylné predstavy o stvorení, astronómii, geológii; o príčinách javov, pôvode zla a príčine smrti. No dnes chápu viac »

Ako vysvetlíte paradox, že USA je jedna z naj demokratickejších štátov je zároveň štát, kde hrajú prvoradú úlohu náboženské predsudky?

21.03.2017

Päťdesiat percent súčasnej americkej populácie verí, že svet je starý len šesť tisíc rokov, čo je výsledkom náboženskej výchovy. To je desivá predstava o najväčšom a najmocnejšom kresťanskom viac »

Poľsko, vlajka, zástava, výročie ústavy

Poľský minister obrany trvá na tom, že za haváriou lietadla s Kaczynským bolo Rusko

14.12.2017 21:47

O Macierewiczovi sa v poľskej tlači objavujú informácie, podľa ktorých by mohol byť napojený na ruskú tajnú službu a to, akým smerom vedie vyšetrovanie, by mohlo byť len spravodajskou hrou.

Cesta, cesty, doprava, diaľnica

NDS chystá súťaže na časť obchvatu Prešova a na úsek R2 pri Mýtnej

14.12.2017 20:13

NDS plánuje vyhlásiť už skôr avizované súťaže, prvú do 29. decembra tohto roka a druhú do 31. januára 2018.

ľudia

Konšpirácie na vzostupe. Experti dvíhajú varovný prst

14.12.2017 20:00

Konšpiračnej teórii, že svet ovládajú tajné spolky, ktoré sa usilujú o totalitnú svetovládu, verí čoraz viac ľudí. Darí sa aj iným pochybným myšlienkam.

G20-GERMANY/

Nechceme tu desiatky Saakašviliov, reagoval Putin na možnú kandidatúru Navaľného

14.12.2017 19:40

"Otočte stránku a dospejte už!" odkázal ruský prezident poľskej vláde. Na otázku opozičnej novinárky, ktorá v októbri prežila pokus o atentát, odmietol odpovedať.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 106
Celková čítanosť: 253998x
Priemerná čítanosť článkov: 2396x

Autor blogu

Kategórie